Fakta: Diskrimineringslagen

Lagens definition av diskriminering är att någon missgynnas eller kränks utifrån kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättningar, ålder eller sexuell läggning.

För att saken ska gå till domstol krävs att den enskilde stämmer den som man anser ha blivit missgynnad eller kränkt av, eller att diskrimineringsombudsmannen anser att frågan är tillräckligt viktig för att på eget initiativ inleder en process. Lagen gäller inte mellan privatpersoner eller innehåll i reklam och media.

Källa: Diskrimineringsombudsmannen

– Detta hade jag inte förväntat mig, säger krögaren Ivan Todorov till Blekinge Läns Tidning.

– Jag har satt fingret på något som behöver debatteras, oavsett om jag gör rätt eller fel.

På hans restaurang kostar lunchbuffén tio kronor mer för männen, något som kan bryta mot lagen, som inte tillåter diskriminering på grund av kön.

– Jag tycker det är en rättvisesak. Kvinnorna har lägre inkomst och jag tycker att de också ska få möjlighet att äta ute. De äter även mindre, säger Ivan Todorov, som även är kommunpolitiker för Vänsterpartiet.

Men ur ett juridiskt perspektiv väger de argumenten lätt och det är sannolikt att restaurangägaren skulle fällas om någon som känt sig diskriminerad tar saken till domstolen, säger Susanne Fransson, docent i rättsvetenskap vid Göteborgs universitet.

– Det finns inget utrymme för positiv särbehandling relaterat till kön. Tyvärr är det så. Han pekar på en skillnad mellan män och kvinnor, att detta är orättvist på något sätt. Men diskrimineringslagen är ganska trubbig i att likabehandlingsregeln är så stark, säger hon till TT.