– Befinner man sig i Tyskland och har tak över huvudet är det kanske säkrare att stanna där än att komma till Sverige och riskera att inte få tak över huvudet.

Finansminister Magdalena Andersson (S) säger att det svenska mottagningssystemet är fullt.

Fakta: Uppgörelsen 23 oktober

För två veckor sedan enades regeringen och de fyra borgerliga partierna om 21 punkter för en bättre migrationspolitik.

Redan då sade de inblandade att mer behövs.

Överenskommelsen innehöll, bland annat:

Snabbare behandling av asylansökningar, bland annat med lista över säkra länder

Personer utan barn med avvisningsbeslut ska tvingas lämna asylboende och förlorar bidrag

Försörjningskrav för anhöriginvandring när det gäller nyetablerade relationer

Lagliga vägar in i EU för asylsökande ska utredas

Löpande översyn av hanteringen av ensamkommande barn

Sverige begär att EU omfördelar asylsökande från Sverige

Svenskundervisning redan under väntan på asylbeslut

Kommuner ska genom lag kunna tvingas ta emot fler flyktingar

Utbildningsinsatser för lågutbildade flyktingar

Möjligheten till utbildningsplikt ska ses över

Fler möjligheter till praktik

Rut-avdraget utvidgas till trägårdsarbete, flytt- och IT-tjänster

Tydligare krav för försörjningsstöd i kommunerna

Begränsning av föräldrapenning för flyktingar

Tio miljarder kronor till kommunerna för att klara flyktingmottagningen

Källa: Regeringen och Alliansen

– Det är uppenbart. Det finns en spricka i regeringen och det är naturligtvis ett akut problem eftersom den här frågan är så aktuell, säger statsvetarprofessorn Tommy Möller, som undrar var gränsen går för att kompromissa.

Han är övertygad om att det snart blir nya migrationssamtal mellan regeringen och partierna.

– Det finns inget val. Dock är det en låst situation rent politiskt när moderaterna driver en sådan hårdför linje där man inte vill hjälpa Löfven. Det är låsta positioner och ett trängande behov. Därför är det svårbedömt vad som ska ske, säger han.

Gräns nådd

Bara halvdygnet efter att justitie-och migrationsminister Morgan Johansson (S) sagt att boendeplatserna i princip är slut och gränsen för mottagandet nådd, lanserar Miljöpartiet ett eget förslag om hur fler boendeplatser kan skakas fram, men på sikt. Enligt MP:s tillförordnade migrationspolitiska talesperson Magda Rasmusson skulle 15 000 platser kunna ordnas om privatpersoner får betalt för att hyra ut rum. Hon anser inte att det ska ses som oenighet i regeringen om landet är fullt eller inte.

– Vi måste lyssna till Migrationsverket när de säger att de inte kan hitta boendeplatser. Men vår poäng är att vi måste vara extra kreativa och hitta nya lösningar, säger Rasmusson.

Finansminister Magdalena Andersson (S) ger Morgan Johansson understöd: Kapaciteten i mottagandet är nådd. Asylsökande som funderar på Sverige bör tänka om.

– Befinner man sig i Tyskland och har tak över huvudet är det kanske säkrare att stanna där än att komma till Sverige och riskera att inte få tak över huvudet, säger Andersson.

Tyskland skärper

Men asylsökandes vilja att stanna i Tyskland kan ha minskat. Den tyska regeringen har genomfört flera skärpningar i sin asylpolitik, till exempel lägre dagersättningar, och så sent som i går togs beslut om nya registreringscenter för att snabbare kunna avvisa asylsökande från främst västra Balkan.

– Chansen för Balkanflyktingar att få uppehållstillstånd här är lika liten som i Tyskland, säger Morgan Johansson och tillägger att dagersättningen i Sverige redan är under den tyska.

Johan Forssell, migrationspolitisk talesman för Moderaterna, kritiserar regeringspartierna.

– Miljöpartiet delar ju inte ens analysen att Sverige är fullt utan har en annan verklighetssyn. Jag skulle vilja att regeringen redde ut deras syn. Är det fullt eller inte?