Vattendjur inom samma art kan reagera helt olika på havsförsurning. Det visar ny forskning vid Göteborgs universitet på den marina arten tånggråsugga.

Olika populationer av arten påverkades olika både när det gäller ämnesomsättningen och djurens reglering av salthalterna i kroppen.

Skillnaderna tyder på att det kan vara vanskligt att dra slutsatser av praktiska experiment gjorda på en viss population, eftersom den kanske inte är representativ för arten.

Under våren följs forskningen upp med en ny studie på Nordhavsräka.