Fakta: Klimatligan

Sverige hör till de länder på jorden som släpper ut minst växthusgaser per capita, 3,28 ton år 2012. Då ingår den svenska skogen, som är en mycket stor kolsänka, i kalkylen.

Tittar man på de stora utsläppsjättarna är det tydligt att USA har högst utsläpp per capita, 18,55 ton per capita 2012. Därefter följer Ryssland (15,75 ton), Japan (9,46), Brasilien (9,18), EU (8,22), Indonesien (8,02), Kina (7,91), och Indien (2,33).

Att Brasilien och Indonesien ligger bland länderna med störst utsläpp beror på den omfattande skogsskövlingen i de båda staterna.

Källa: World Resources Institute

Det framgår av den statistik över växthusgasutsläppen som sammanställs av bland andra FN och World Resources Institute – och som nu aktualiserats när bara en månad återstår till klimattoppmötet i Paris där ett nytt globalt klimatavtal ska se dagens ljus.

En granskning av siffrorna, som inkluderar alla växthusgasutsläpp, inklusive sådana från markanvändning, skogsbruk och skogsskövling, visar att invånarna i Kuwait släppte ut 62,29 ton växthusgaser per person under 2012 – mest av alla världens länder. Strax intill i ligan hittar vi Brunei, Qatar och andra oljestater.

I den andra änden återfinns länder som Sverige och Danmark. De svenska utsläppen per capita 2012 var 3,28 ton – något lägre än Tanzania och en del andra afrikanska länder. Då är vår stora kolsänka, skogen, inräknad.

EU bäst av de rika

Det finns också andra sätt att beräkna olika länders prestationer, exempelvis hur mycket de lyckats minska sina utsläpp de senaste åren. Där intar EU något av en särställning bland de stora utsläpparna, med en minskning av utsläppen med cirka 25 procent sedan 1990. Under samma tid har Kina, USA och Indien ökat sina utsläpp.

Ett tredje sätt att räkna är hur stora minskningar länderna planerar för framtiden.

På fredagen presenterade FN en sammanställning av de klimatlöften/åtaganden som länderna avgivit inför mötet, och vad de innebär för klimatet på jorden.

Helt klart är att de minskningar av växthusgasutsläppen som utlovas inte räcker för att nå tvågradersmålet, det vill säga begränsa den framtida temperaturhöjningen till två grader Celsius. I stället kommer höjningen att hamna på närmare tre grader.

Kina och USA "medelmåttiga"

Det krävs med andra ord att länderna vässar sina åtaganden inom den närmaste framtiden. Finns det sådana förutsättningar?

Ja, kanske. Enligt Climate Action Tracker (CAT), en oberoende analysorganisation bestående av experter från fyra forskargrupper, finns det sannolikt utrymme för förbättringar.

De konstaterar att Kina, EU, Indien och USA, som tillsammans svarar för drygt 50 procent av de globala utsläppen, har lämnat löften som är otillräckliga. Å andra sidan är ingen av dem bland de sämsta i klassen. Deras löften rankas som "medelmåttiga", och med ytterligare skärpningar skulle EU, USA och Kina kunna få godkänt betyg.