Norges regering vill avsätta 9,5 miljarder kronor för att finansiera flyktingmottagandet nästa år, då det väntas komma mer än 33 000 asylsökande.

För att finansiera det ökande antalet ankommande vill regeringen ta 1,2 miljarder från landets oljepengar och 4,2 miljarder från biståndsbudgeten.

Enligt det tilläggsbud som regeringen lade fram på fredagen vill regeringen även minska de aviserade skattesänkningarna med 2,2 miljarder.

– Det är ingen tvekan om att Norge ska vara med och bidra, men vi måste inse att situationen vi befinner oss i är krävande och kommer att kräva mycket av oss, säger Høyreledaren och statsminister Erna Solberg, enligt NRK.

Under 2014 beviljades 7 540 asylsökande uppehållstillstånd i Norge, enligt landets motsvarighet till Migrationsverket, Utlendingsdirektoratet.