Fakta: Detta har hänt

Lördagen den 4 juni bröt sig en 33-årig man in hos en 41-årig kvinna i Stockholmsområdet och misshandlade henne svårt.

Mannen och kvinnan hade tidigare haft en relation och 33-åringen var polisanmäld för misshandel och var tidigare anhållen i sin frånvaro misstänkt för grov kvinnofridskränkning.

Några dagar innan misshandeln hade åklagaren dragit tillbaka ärendet och hävt anhållandet. Orsaken uppgavs vara att kvinnan inte ville medverka i utredningen.

Kvinnan avled på sjukhus den 7 juni.

– I alla mordmål jag har haft genom åren kan jag konstatera att de mördade också har blivit hotade. Om hoten hade tagits på allvar och tvångsåtgärder vidtagits mot förövaren hade inte heller den här kvinnan varit död i dag, säger Elisabeth Massi Fritz.

Kvinnan hade hotats av 33-åringen vid flera tillfällen och hade polisanmält honom för misshandel under våren. Mannen anhölls i sin frånvaro misstänkt för grov kvinnofridskränkning.

Men våldsoffret tog sedan tillbaka anmälan, enligt uppgift från anhöriga av rädsla för mannen. Ärendet lades ner några dagar innan misshandeln av åklagaren som förklarade agerandet med att kvinnan inte ville medverka i utredningen.

Tidigare dömd

Brottmålsadvokaten Elisabeth Massi Fritz tycker att både utredarens och åklagarens hantering av fallet är "fullständigt oacceptabel".

– Att kvinnan inte ville medverka på grund av rädsla för just den här mannen visar på ett stort behov av hjälp. Då ska inte åklagaren backa utan vidta åtgärder, säger Elisabeth Massi Fritz till TT.

Hon anser att ärendet borde ha gått under kategorin allmänt åtal. Bevisning borde ha säkrats och kvinnan borde ha fått stöd och hjälp, menar hon.

Mannen har vid flera tillfällen dömts för liknande grov brottslighet och avtjänat fängelsestraff. 2004 misshandlade han en man i Fagersta i Västmanland så svårt att han avled en tid senare, skriver flera medier. 33-åringen dömdes då till åtta års fängelse för grov misshandel.

Eftersom hotbilden var känd borde en hotbildsbedömning ha gjorts, samt att kvinnan borde ha beviljats skydd, enligt Massi Fritz.

Begärd häktad

Roks, riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, är bestört över ytterligare ett fall av dödligt kvinnovåld.

– Med tanke på mannens bakgrund med grov kriminell brottslighet borde man ha varit extra försiktig, säger Zozan Inci, ordförande i Roks.

Åklagarens bedömning innan ärendet lades ner var, enligt chefsåklagare Per Nichols, att polisförhöret som hållits med kvinnan inte skulle räcka som underlag för häktning. Hanteringen ska utredas av Riksåklagarens tillsynsenhet.

Mannen omhäktades på torsdagen på sannolika skäl misstänkt för mord.