Fakta: Dunbars nummer

Den brittiske psykologiprofessorn Robin Dunbars teori är att mänskliga relationer kan delas upp i olika lager:

Vi har i snitt 5 mycket nära, förtroliga vänner, 15 bästa vänner, 50 goda vänner, 150 vänner, 500 bekanta och 1 500 personer vi känner igen.

150-lagret är det viktiga: det definierar vilka människor du skulle göra en gentjänst, förklarar Dunbar för AFP.

Begränsningar i vår hjärna att hantera många relationer och i vår fritid gör att vi inte har förmåga att odla vår vänskap med hur många människor som helst, enligt studien som publiceras i tidskriften Royal Society Open Science och som AFP skriver om. Resten av dem vi känner är bara bekanta, eller människor vi känner igen.

Den teoretiska begränsningen av vänner är känd som "Dunbars nummer" efter den brittiske psykologiprofessorn Robin Dunbar, och det är också han som ligger bakom den nya studien där människor med olika många Facebook-vänner har fått svara på hur många de skulle hjälpa vid en kris. Det visade sig inte vara särskilt många, vilket överrensstämmer med Dunbars teorier om vänskap även utanför sociala medier.

– Människor kan ha 500 eller till och med 1 000 vänner på Facebook men allt de gör är att inkludera personer vi normalt skulle kalla bekanta eller människor vi bara känner igen men inte känner särskilt bra, säger Dunbar till AFP.

– Det finns kanske viss flexibilitet, men inte mycket, och det beror på hur djup du vill att vänskapen ska vara. Det är som att vi har en begränsad mängd av socialt kapital som vi kan investera i en vänskapsrelation, men vi kan vi inte överskrida den gränsen.