Fakta: Etableringsuppdraget

Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag omfattar personer som har fyllt 20 men ännu inte 65 år och har uppehållstillstånd som flykting, kvotflykting, skyddsbehövande eller är anhörig till någon av dessa.

Personer som fyllt 18 men inte 20 år och saknar föräldrar i Sverige har också rätt till dessa insatser.

Etableringsinsatserna syftar till att ge individen en snabbare väg till arbete eller studier.

Om man deltar i en etableringsplan är ersättningen som mest (heltid) 308 kronor per dag, fem dagar i veckan.

Källa: Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan

– Jag vill kunna ställa samma krav på de nyanlända i etableringsuppdraget som vi gör på alla andra arbetslösa, säger Ylva Johansson (S), arbetsmarknads- och etablerings­minister.

– Jag vill också nå en större flexibilitet, för det behövs för att människor ska komma ut snabbare på arbetsmarknaden.

Etableringsuppdraget löper ofta på två år och under den tiden kan Arbetsförmedlingen inte ändra i planen utan individens godkännande, förklarar Johansson.

– Det är väldigt stelbent, för det gör att man kan inte kräva att en nyanländ ska göra det som Arbetsförmedlingen just nu tycker är det bästa för att komma i arbete.

Därför vill regeringen ändra de nuvarande reglerna. Den som inte deltar i de insatser som anses nödvändiga kan förlora hela eller delar av sin etableringsersättning, vilken just nu ligger på max 308 kronor om dagen.

Förslaget, som nu går ut på remiss, är en del av den migrationsöverenskommelse som träffats mellan regeringen och Allianspartierna.

De nya reglerna föreslås börja gälla den 1 januari 2018.