Fakta: Verksam i Sverige, Norge och Danmark

Danmarks Radios nyheter har kartlagt läkarens verksamhet och varningar i Danmark, Sverige och Norge de senaste 20 åren. Där framkommer att han anmälts och varnats upprepade gånger, första gången 2003 för att ha behandlat en äldre kvinnas huvud- och kroppsvärk med massage i ändtarmen.

Under de kommande åren i Norge får han sparken från två olika tjänster och myndigheterna får in flera klagomål, bland annat för att läkaren behandlat patienter med ändtarmsmassage.

I ett av klagomålen framgår att läkaren ville hjälpa en familj, som mist tre familjemedlemmar i en olycka, med hjälp av svenskvitsar.

I Sverige varnas han 2004 för felbehandling av en 70-årig kvinna. Kvinnan hade brutit ett finger och läkaren upptäckte inte en komplikation som tillstött. Några år senare, 2007, varnas han för att ha skrivit ut en "oförsvarlig mängd" ångestdämpande och smärtstillande medel till en patient i Göteborg. Patienten dog senare och dödsorsaken angavs vara blandförgiftning på grund av "intag av en blandning av alkohol och läkemedel".

I Danmark 2015 gav läkaren en patient en bedövningsspruta vid bröstbenet. Fyra dagar senare visar det sig att sprutan har punkterat patientens lunga. I juli fråntas läkaren sin danska läkarauktorisation eftersom han "utgör en överhängande fara för sina patienter.

Källa: dr.dk

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) begärde att läkarens legitimation skulle återkallas sedan han förlorat den danska legitimation som den svenska grundades på.

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnds (HSAN) har bifallit IVO:s begäran och återkallar mannens läkarlegitimation.

Läkarens advokat, Björn Gärde, säger till TT att återkallandet har överklagats till förvaltningsrätten.

Flera varningar

Läkaren har under de senaste 20 åren varit verksam i Sverige, Norge och Danmark. SVT rapporterade i höstas att mannen anmälts av både kollegor och patienter för en rad felbehandlingar. Han har varnats flera gånger av HSAN och motsvarande myndighet i Norge och Danmark.

I Sverige varnades han första gången 2003 för att ha behandlat en äldre kvinnas huvud- och kroppsvärk med massage i ändtarmen. Läkaren försvarade sig då med att han utfört 600–1 000 liknande behandlingar med "mycket bra resultat" och hänvisade till en lång rad vetenskapliga artiklar om metoden. HSAN fann dock att behandlingen stred mot "vetenskap och beprövad erfarenhet" och varnade läkaren.

Jobbade i Sverige

Så sent som i somras jobbade mannen, som hyrts in från ett bemanningsföretag, som stafettläkare i Norrtälje enligt norrteljetidning.se. Men när han blev igenkänd fick han omgående sluta.

Mannen förlorade sin läkarlegitimation i Danmark efter att ha utsatt en patient för livsfara då han skulle ge denne en bedövningsspruta vid bröstbenet. I stället stack hål på patientens ena lunga, enligt Danmarks Radio.