Fakta: Reumatikerförbundet

Reumatikerförbundet är en patientorganisation med 50 000 medlemmar.

Förbundet företräder personer i Sverige som har en reumatisk sjukdom, eller någon annan sjukdom i rörelseorganen.

Sedan 1945 hör förbundet arbetat med att informera och sprida kunskap om reumatiska sjukdomar och övriga sjukdomar i rörelseorganen, och med att påverka beslutsfattare.

Källa: Reumatikerförbundet

Reumatikerförbundets generalsekreterare Leif Salmonsson säger till TT att de i höstas fick signaler från arbetsmiljöombudet om att det förekom oacceptabelt beteende på kansliet där 30 personer jobbar. En oberoende utredning tillsattes och den bekräftade uppgifterna.

– Det pekade tydligt mot vår ordförande Anne Carlsson, säger Leif Salmonsson.

Anne Carlsson avsätts med omedelbar verkan, ett år innan hennes ordinarie mandatperiod löper ut.

Leif Salmonsson säger att avsättandet av Anne Carlsson ger signaler om att de här frågorna måste tas på allvar i förbundet.

– Vi ska ha nolltolerans mot utfrysningar, mobbning och kränkningar.

Det är ännu inte klart vem som tar över som ordförande för Reumatikerförbundet.

Anne Carlsson blev förbundets ordförande 2007 och har tidigare kritiserats för att hon bodde gratis i en av förbundets lägenheter utan att betala förmånsskatt.

TT har inte lyckats nå Anne Carlsson för en kommentar.