En internationell skiljedomstol kommer att ta upp frågan om de konstgjorda öar som Kina har byggt upp i Sydkinesiska sjön.

Filippinska regeringen har krävt att ett FN-fördrag, som reglerar förhållandena till havs, ska tillämpas på tvisten om de isolerade öarna. Kina har vägrat att delta i förhandlingarna med hänvisning till att Permanenta skiljedomstolen – som i mer än 100 år funnits i holländska Haag – inte har någon jurisdiktion över saken.

Kina hävdar att landet har oinskränkt makt över i stort sett hela Sydkinesiska sjön – strategiskt viktiga vatten över vilka cirka en tredjedel av all världens oljetransporter sker. Men flera länder gör anspråk på delar av de konstgjorda öarna: Vietnam, Malaysia, Filippinerna, Taiwan och Brunei.

På torsdagen möttes också representanter för Kinas och USA:s flottor sedan ett amerikanskt krigsfartyg enligt kineserna inkräktat på deras vatten i Sydkinesiska sjön. Båda parter kom överens om att upprätthålla dialogen och hålla sig till regelverket för att undvika framtida konflikter.