Fakta: Jan Björklund

Född 1962 i Skene i Västergötland

Bor i Stockholm, är gift och har två barn

Var yrkesofficer innan han blev heltidspolitiker

Har varit skolborgarråd i Stockholm

Blev partiledare 2007

Har varit utbildningsminister och vice statsminister

Källa: TT

Fakta: Landsmötesbeslut

FP vill ha gårdsförsäljning av egenproducerad alkohol

Ett tredje juridiskt kön ska utredas

Tillåt fri hyressättning vid nybyggnation

Byggherrar ska få utarbeta detaljplaner som ska kunna prövas av kommunen

Hyror ska bättre spegla efterfrågan, till exempel vad gäller läget

Generösare beräkning av skälig hyra vid uthyrning av villor och bostadsrätter

Taket för skattefria hyresinkomster vid andrahandsuthyrning ska höjas

Strandskyddet bör mjukas upp vid lokalt behov av bostadsbyggande

Ämnesbetyg i gymnasiet ska återinföras

Rektorsutbildningen ska öppnas även för dem som inte har anställning som skolledare

Rätt till 30 timmars förskola för barn till arbetslösa från ett års ålder

FP ska verka för en ny skattereform, som är fullt finansierad

Värnskatten ska slopas och brytpunkten för statlig skatt höjas

Det första steget i den statliga skatten ska dessutom sänkas

De högsta marginalskatterna bör närma sig OECD:s genomsnitt

Bolagsskatten ska sänkas

Ränteavdraget kan fasas ut under en längre period

Reavinstbeskattningen kan sänkas

Momsen kan ökas

Miljö- och klimatskatter kan öka

Reseavdraget ska höjas i glesbygd och sänkas i kollektivtrafiktäta områden.

Källa: TT, FP

Björklund har varit partiledare i drygt åtta år och siktar på att leda sitt parti även i valrörelsen 2018.

Det dåliga valresultatet 2014 och usla opinionssiffror har dock fått kritiker att höja sina röster. I sitt tacktal uppgav Björklund att han förstår att partiet funderat mer än vanligt på partiledarfrågan än inför de fyra tidigare gångerna han valts.

Björklund tycker att han nu har ett starkt mandat att fortsätta förnyelsen av partiets politik och han underströk att partiet står inför stora utmaningar.

Gårdsförsäljning av alkohol

– Vi har en orolig omvärld och en stökig parlamentarisk situation i riksdagen. Det kräver en ansvarstagande opposition, säger Björklund.

Landsmötet biföll motioner med förslag att gårdsförsäljning av egenproducerade alkoholdrycker ska tillåtas med siffrorna 84-74. Partiledningen var emot förslaget. Däremot ställde sig landsmötet bakom partiledningens linje att tillfälliga uppehållstillstånd (TUT) ska vara regel. Det är i enlighet med den migrationsöverenskommelse som FP ingår i.

Många ombud argumenterade för att FP:s linje ska vara permanenta uppehållstillstånd (PUT), men partistyrelsen och riksdagsgruppen varnade för att det skulle undergräva partiets roll i migrationsöverenskommelsen.

Ny bostadspolitik

Landsmötet antog också en ny bostadspolitik. Partiet vill bland annat tillåta fri hyressättning i nybyggnation. Tanken är att en sådan reform ska göra det mer lönsamt att bygga fler hyresrätter. Den nya bostadspolitiken innebär också att hyressättningen till exempel ska ta hänsyn till bostadens läge.

Andra förslag är friare hyressättning vid uthyrning av villor och bostadsrätter och att taket för skattefria hyresinkomster vid andrahandsuthyrning ska höjas.

Landsmötet antog ett förslag om att utreda ett tredje kön. Däremot avslogs förslag om att föräldraförsäkringen ska bli tredelad. I stället ska en genomgripande analys av försäkringen göras till nästa landsmöte 2017.