Önationen Marshallöarna har anmält nio länder till Internationella domstolen (ICJ) i Haag för att de inte levt upp till sina åtaganden i icke-spridningsavtalet om att avveckla kärnvapnen.

Domstolen tar just nu ställning till om den är kompetent nog att döma i rättsprocesserna som inletts mot Indien och Pakistan, och kommer i övermorgon att ta ställning till rättsprocessen mot Storbritannien. Indien och Pakistan har inte skrivit under icke-spridningsavtalet.

Rättsprocesserna mot de övriga sex länderna har inte tagits upp av domstolen eftersom de inte erkänner ICJ. Ett av dem, Israel, har dessutom inte erkänt att det har en kärnvapenarsenal.

Marshallöarna tillhörde USA fram till 1986. Under åren som följde efter andra världskriget genomförde USA sammanlagt 67 kärnvapentester i luften över Bikini- och Enewetak-atollerna.