Fakta: 144 länder deltog

I år har 114 länder deltagit i den internationella studien Global Media Monitoring Project (GMMP) som genomförs var femte år sedan 1995. Under en och samma dag granskades hur kvinnor och män syntes i nyhetsflödet. Granskningen, som genomfördes den 25 mars i år, visade att:

– 24 procent av de som skildras i det globala nyhetsutbudet var kvinnor. I Sverige var motsvarande siffra 31 procent.

– Fyra av fem experter är män.

– Åtta av tio yrkesföreträdare inom näringsliv och politik var män i det globala nyhetsflödet. Inom sporten var 93 procent av företrädarna män.

I Sverige granskades 303 nyheter och 620 personer i tryckt press, radio och TV, samt 336 reportrar och presentatörer.

Källa: Rapporten Räkna med kvinnor 2015

Vart femte år sedan 1995 genomförs en stor medieundersökning, Global Media Monitoring Project, där man räknar hur stor andel kvinnor och män som syns i nyhetsflödet under en dag. Årets studie visar att 24 procent av de som medverkar i det globala nyhetsflödet är kvinnor, för Sverige är siffran 31 procent. Fyra av fem experter är män.

– Vi säger alltid att nyhetsjournalistikens roll är att spegla verkligheten, men när det bara är 31 procent kvinnor som kommer till tals, då är det ganska tydligt vilkas verklighet det är som speglas och vilka som inte får komma till tals, säger Josefine Jacobsson vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation vid Göteborgs universitet.

Legat still

Sverigeresultatet har legat runt 30 procent kvinnor vid alla undersökningar sedan 1995, trots att andelen kvinnor inom de flesta samhällssektorer ökat under åren.

– Det här är inget nytt, det här borde nyhetsredaktionerna ha kommit till bukt med vid det här laget, säger Jacobsson.

Argumentet att det inte finns lika många kvinnor på ledande positioner och det är därför resultatet ser ut som det gör, ger Josefine Jacobsson inget för.

– Förr var det kanske sant, men i dag i Sverige finns ju gott om kvinnor inom alla samhällssektorer, inom politiken, inom näringsliv, till och med inom sporten. Så det håller liksom inte riktigt längre. Däremot har journalisterna en stor roll i att uppmuntra och få kvinnor att våga ställa upp, säger hon.

Kommersiell vinning

Att tänka mer på jämställdheten är något hon tror alla vinner på, inte minst medierna själva.

– Publicistiskt får man ju många fler ingångar i nyheterna. Och rent kommersiellt – gör man nyheter som berör och tilltalar fler människor blir det ju en mer attraktiv produkt.