OPCW har undersökt anklagelser från Syriens regering om att kemiska stridsmedel har använts vid elva tillfällen. Av rapporten framgår inte när sarinattackerna ska ha skett.

OPCW:s chef Ahmet Üzümcü skriver att analyser av blodprov pekar på att individer vid ett tillfälle har utsatts för sarin eller sarinliknande medel. Noggrannare undersökningar behövs för att fastställa när och hur exponeringen skett, tillägger han.

Den syriska regimen har länge anklagat oppositionsstyrkor för att ha använt kemvapen, något som rebellerna förnekat. Den syriska regimen har i sin tur beskyllts för att ha använt kemiska stridsmedel mot rebellerna.

Flera internationella utredningar har slagit fast att kemiska vapen har använts i Syrien, utan att lägga skulden på någon av de stridande parterna.

Syrien gick 2013 med på att överlämna sina kemvapenlager för destruktion, sedan flera hundra människor dödats i en saringasattack i Damaskus. Uppdraget rapporterades vara slutfört i juni 2014. Flera västregeringar är skeptiska till att Assadregimen verkligen tömt sin kemvapenarsenal.