Fakta: Kungliga operan

Operahuset i Stockholm invigdes 1898. Det byggdes efter att Gustav III:s operahus, som låg på samma plats, rivits.

I dag har byggnaden ett stort renoveringsbehov och stora arbetsmiljöbrister.

Som ett första steg i renoveringsarbetet sågs Operans scenmaskineri över för ett par år sedan. Kostnaden uppgick till cirka 100 miljoner kronor.

Statens fastighetsverk presenterade i maj 2015 en förstudie för ombyggnad av Kungliga operan. Då beräknades genomförandet starta tidigast 2020, förutsatt att man fick ett positivt besked från regeringen.

Olof Lavesson, kulturpolitisk talesperson för Moderaterna, undrar varför regeringen inte kan bestämma sig. En debatt han hade nyligen med kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP) i riksdagen gjorde honom mer bekymrad än glad, trots att Bah Kuhnke försäkrade att hon arbetar hårt med ärendet.

– Som minister måste hon våga trycka på startknappen, annars kommer inte processen vidare, säger Lavesson och oroar sig för att underlaget annars blir inaktuellt.

Problem med arbetsmiljön

I maj förra året kom Statens fastighetsverk, som förvaltar operahuset, med sin förstudie. Den är det viktigaste underlaget. Där föreslogs en genomgripande renovering och ombyggnad som skulle råda bot på allt från arbetsmiljöbrister, lokalproblem och tillgänglighet till teknikproblem. Allt skulle rymmas inom den ram på två miljarder kronor, som den förra, borgerliga regeringen satte upp när den beställde förstudien 2013.

I förstudien fanns också en tidsplan. Själva renoveringen skulle kunna börja 2020 och avslutas 2024, förutsatt att regeringen gav klartecken för att starta projekteringen under 2015. Så har inte skett, vilket innebär att projektet blir minst ett år försenat.

– Vi sitter i djupa diskussioner med de underlag vi har, sade Bah Kuhnke till TT i samband med debatten i riksdagen.

Beskedet dröjer

Eftersom det handlar om två miljarder kronor och det största projekt fastighetsverket haft gäller det att veta "exakt vad man gör", framhåller hon. Hon arbetar för ett besked snart, men vågar inte svara ja på om det blir före sommaren.

– Men jag kommer att ropa högt den dag vi ger fastighetsverket besked att köra vidare.

På frågan om det är tvivel om kostnaden som gör att det dröjer säger hon att det förstås hade varit ett enklare beslut om det hade handlat om miljoner istället för miljarder.