Fakta: Gräv inte utan tillstånd

Det är tillåtet att plocka de flesta vanliga blommor, bär och svampar i naturen.

Det är inte tillåtet att plocka fridlysta arter som orkidé, mosippa och bombmurkla.

Det är inte tillåtet att gräva upp plantor i naturen utan markägarens tillstånd.

Källa: Naturvårdsverket

Tillsammans med länsstyrelserna och polisen startar Naturvårdsverket nu årets informationskampanj "Öppet öga". Huvudsyftet är att väcka uppmärksamhet kring vad som är tillåtet och inte i naturen och att få folk att rapportera om man ser eller misstänker ett brott.

– Vi har under de senaste åren sett flera uppmärksammade fall i medierna där människor samlat in fåglar och fågelägg. Det är inte tillåtet och sådant som vi inte trodde förekom längre, säger Eva Amnéus Mattisson, handläggare på Naturvårdsverkets vägledningsenhet.

Få anmälningar

Kampanjen har pågått med varierande styrka under de senaste två åren men antalet anmälningar till länsstyrelserna runt om i landet har varit få.

– Det är inte helt lätt att upptäcka den här typen av brott. Det är kanske inte alltid tydligt det som händer. Men vi arbetar långsiktigt och räknar med att kunskapen kring frågorna ökar. Den som misstänker ett brott kan anmäla till polis eller länsstyrelse, säger Eva Amnéus Mattisson.