Fakta: Bro, konstgjord ö och tunnel

Öresundsförbindelsen...

– består av en 7,8 kilometer lång bro, den 4 kilometer långa ön Pepparholm, en 3,5 kilometer lång tunnel under farleden Drogden och en 430 meter lång konstgjord halvö utanför Kastrup.

– har en kilometerlång högbro som hänger i 80 kabelpar, upphängda i 204 meter höga bropyloner.

– har en fyrfilig motorväg på brons "ovanvåning" med en dubbelriktad järnväg under. Ett Öresundståg går i vardera riktning var tjugonde minut.

– började byggas 1993 med de danska landanslutningarna. Sista brospannet kom på plats 1999 och den 1 juli 2000 invigdes förbindelsen.

Källa: Öresundsbron

Det är zick-zack-konstruktionen som omger tågdäcket som behöver ny färg. Först ska den södra sidan målas under åren 2019-2023. Sedan norra sidan 2024-2028. Och så undersidan förstås – med start 2028. Plus reparationsmålningar som pågår parallellt. Först år 2032 väntas hela konstruktionen ha återfått sin färg.

– Skälet till att bron målas är delvis estetiskt, men det är framför allt för att behålla korrosionsskyddet så att bron inte rostar, säger Bengt Hergart, anläggningsdirektör vid Öresundsbrokonsortiet, till TT.

Två lager

Vid tillverkningen målades det så kallade stålfackverket med fem lager färg innan sektionerna, på mellan 120 och 140 meter, sattes på plats. Nu ska två nya täcklager målas på.

Men det är inte bara att sticka ut på bron med en pensel i högsta hugg. Till skillnad från den första målningen som gjordes på land ska man nu förhålla sig till en järnväg där tåg passerar med hög hastighet, en motorväg där bilarna susar förbi samt en högspänningsledning.

– Det här är en jätteåtgärd för oss. Både åtkomst, trafik, väder och vind gör att det blir en större utmaning nu än tidigare, säger Hergart.

Ommålningen är en kostsam historia, men Öresundsbrokonsortiet har planerat och budgeterat för det hela. Därför ska ommålningen inte påverka konsortiets finanser eller priserna för folk som reser över bron, enligt Hergart.

Många miljoner

Man räknar med att återinvestera 4,4 miljarder kronor under Öresundsbrons första 55 år i drift.

– Åtgärderna som rör stål och betong är den post som kostar mest på bron sett över hela livstiden. Dessa åtgärder står för ungefär 25 procent av den totala underhållskostnaden, säger Bengt Hergart.

Denna målningsomgång tros kosta mellan 320 och 385 miljoner kronor.

– Då har man dels utvecklat en bra arbetsmetod och dels genomfört ommålningen. Det lilla är ju att köpa färgen, säger Bengt Hergart.