Fakta: Studie om pendlingen

Kungliga Tekniska högskolan har genomfört en undersökning bland Öresundspendlare om effekterna av gräns- och id-kontroller. Omkring var tionde tågpendlare har deltagit genom att svara på en webbenkät eller intervjuer. Studien bygger dock inte på ett statistiskt urval. Totalt pendlar omkring 15 000 personer över Öresund, varav 8 000–9 000 med tåg.

Rapporten är utgiven av Öresundsinstitutet.

Här är några resultat:

Tågpendlare och de som börjat bilpendla, på grund av kontrollerna, påverkas mest. Personer som sedan tidigare har bilpendlat har påverkats mindre.

85 procent av tågpendlarna svarar att de är mycket påverkade av försämrad turtäthet under rusningstid.

Omkring åtta av tio pendlare är besvikna över politiska beslut med anknytning till kontrollerna.

Knappt sex av tio pendlare har börjat resa på andra tider – 23 procent tar oftare bilen över sundet och 12 procent har börjat samåka.

Källa: Öresundsinstitutet

Sydsvenska handelskammaren har undersökt rättsläget med hjälp av en professor i rättsvetenskap. Slutsatsen är att pendlare har rätt till ersättning i form av såväl kränkningsersättning som ekonomiskt skadestånd från svenska staten.

Därför ska intressegruppen Öresundsrevolutionen hjälpa pendlare att i höst lämna in en gemensam ansökan till justitiekanslern (JK) genom att samla namn bland pendlare.

Dubbla kontroller

Öresundspendlare möter i dag två kontroller i regionen, men de tillfälliga gränskontrollerna har handelskammaren inga synpunkter på.

– Men utformningen av id-kontrollerna ställer till praktiska problem för pendlarna. Därför är det viktigt att få id-kontrollerna prövade av JK. Vi gör det här för att arbetsmarknaden i regionen ska fungera, säger Per Tryding, vice vd på Sydsvenska handelskammaren, till TT.

Med id-kontrollerna, som infördes den 4 januari, har restiden förlängts och turtätheten försämrats för tågpendlare. Dessutom krävs ett tågbyte för många.

– Det här hindrar möjligheterna för företag att rekrytera, och det hindrar folk att komma till jobbet och bidra till produktivitet, säger Per Tryding.

Intresset finns

Öresundsrevolutionen har tidigare undersökt intresset för en JK-anmälan bland pendlare.

– Då var det snabbt några hundra som skrev på om att de är drabbade, säger Tryding.

TT: Vad skulle vara en rimlig ersättning?

– I fallet som rör romregistret blev det 30 000 kronor i skadestånd. Och det är väl en rimlig utgångspunkt, säger Tryding.

I juni fattade regeringen beslut om att förlänga id-kontrollerna för passagerare som reser med buss, tåg eller passagerarfartyg från Danmark till Sverige till den 4 november i år.