Fakta: Undersökning bland tonårsföräldrar

48 procent är väldigt eller ganska oroliga för att deras tonårsbarn ska råka illa ut på grund av alkohol.

81 procent tror att det är vanligt att ungdomar under 18 år dricker alkohol.

5 procent tror att det är väldigt eller ganska vanligt att deras egna tonårsbarn dricker.

55 procent tror att deras egna tonårsbarn kommer att dricka sig berusade innan 18-årsåldern.

IQ, som är ett dotterbolag till Systembolaget och arbetar för en smartare syn på alkohol, skickar varje år ut Tonårsparlören – en handbok med frågor och svar om tonåringar och alkohol till omkring 100 000 vårdnadshavare.

Källa: IQ

Fakta: Tips till föräldrar inför valborg

1. Dialog – en bra dialog är grunden för en bra relation. Prata med ditt barn om alkohol precis som du pratar om andra saker i barnets liv.

2. Fråga utan att fråga ut – visa engagemang och nyfikenhet men undvik att samtalet blir ett förhör. Om du är orolig, förklara för ditt barn varför.

3. Hjälp ditt barn att säga nej – för många beror drickandet på grupptryck. Ge ditt barn argument för att säga nej.

4. Visa att du finns där – berätta att du finns där oavsett vad som händer. Se även till att själv vara nykter så att du kan hjälpa eller hämta vid behov.

5. Skuldbelägg inte – känner barnet sig skuldbelagt minskar benägenheten att berätta nästa gång något händer.

Källa: Bris

För både föräldrar och barn betyder högtider en extra oro kopplad till alkohol.

Oron för att ens barn ska råka illa ut på grund av alkohol ökar bland tonårsföräldrar, visar en undersökning från organisationen IQ. Samtidigt märker Bris att valborg skapar många frågor om alkohol bland unga.

– Dels kan unga känna en oro för vad som händer om de dricker, dels en oro för grupptryck, säger Magnus Jägerskog.

Även om det inte stämmer tror många att alla andra dricker, och är rädda för att bli utanför om man säger nej.

Prata viktigt

Enligt IQ:s undersökning tror åtta av tio tonårsföräldrar att det är vanligt att ungdomar dricker. Men endast fem procent tror att deras egna barn gör det.

– Jag tror tyvärr att många inte har hela bilden och det visar att det finns ett behov av att prata om de här frågorna, säger Juan-Pablo Roa, vd för IQ.

Paula Asarnoj som är mamma till tre tonåringar känner igen sig i oron kring alkohol.

– Man försöker hålla dem borta från alkohol så gott det går. Samtidigt finns en oro för att det är precis det man inte kan göra, säger hon.

I hennes nätverk av tonårsföräldrar försöker man hjälpas åt att hålla koll. Det kan handla om att stämma av övernattningar och liknande.

Inte skuldbelägga

– Det har ju hänt att man har sagt att man ska sova hos Kalle och sen har man egentligen riggat ett ff-party hos Svenne. Men det går ju inte då, säger Paula Asarnoj.

Bris och IQ:s råd till alla föräldrar är att prata med sina barn om alkohol, att vara lyhörd och inte skuldbelägga om någon incident sker.

Många barn uttrycker en oro just för vad som ska hända om de pratar med sina föräldrar om alkohol.

– Hjälp ditt barn att skylla på dig. Det gör det lättare att säga nej till kompisarna, säger Magnus Jägerskog.

Paula Asarnoj pratar med sina barn om alkohol. Om någon incident sker försöker hon att inte bli för arg.

– Även om man kan känna sig arg inombords. Om man i stället kan göra det klart att det går att göra misstag och att ens föräldrar kan ta det, det tror jag är vägen framåt, säger hon.