Fakta: Glöm inte personalen

När brottsmisstankarna var nya hade kommunen fullt fokus på föräldrar och barn.

Man kontaktade Kristianstads kommun som några månader tidigare drabbats av en liknande händelse för att be om hjälp och råd.

En bit in i processen kom en påminnelse från Kristianstad: Tänk på att ta hand om personalen också.

Vid misstankar om att övergrepp skett kan personalen skuldbelägga sig själva för att de inte upptäckt vad som skett. Samtidigt ska de fortsätta att jobba i verksamheten och bidra till en trygg vardag för barnen.

Källa: Kaj Söder, utbildningschef Upplands Väsby kommun

Fakta: Lämna så mycket fakta som går

Upplands-Bros tips till kommuner som drabbas av liknande händelser:

Lämna ut den lilla offentliga information som finns och gör det snabbt.

Uppdatera så fort ni vet något nytt.

Även när ny information inte tillkommit kan det finnas ett behov av att berätta det.

Var noga med att de juridiska begreppen, som häktningsframställan, häktning och åtal, används korrekt.

Ta hjälp av polis och åklagare för att förklara för föräldrar vad de olika brottsrubriceringarna betyder och hur barnförhör går till.

Ha koll på vad som blir nästa steg i rättsprocessen för att kunna ha personal i beredskap vid nya beslut.

Koppla snabbt in stödresurser till föräldrar och barn.

Upprepa informationen om vilket stöd som finns och upplys om stödmaterial.

Utöka öppettiderna för kommunens jourtelefon under den första mest turbulenta tiden.

Ha flera möten med föräldrar på den drabbade förskolan.

Källa: Kaj Söder, utbildningschef Upplands Väsby kommun

Fakta: Forskning pågår

Cecilia Kjellgren, forskare vid Linnéuniversitetet, hoppas med ett nytt forskningsprojekt kunna ta fram en modell för hur kommuner bör agera när anställda misstänks för övergrepp mot barn.

Kommuner har krisplaner för allt möjligt, men enligt Kjellgren är det ovanligt att de har det för den här typen av händelser.

Enligt åklagaren har den 28-årige barnskötaren gjort sig skyldig till våldtäkt mot barn, grova sexuella övergrepp och sexuella ofredanden. Till skillnad från andra liknande mål finns varken fotografier eller filmer som tekniskt kan bevisa att brotten ägt rum.

– Om den här personen fälls så betyder det att något skett som absolut inte ska ske, säger Kaj Söder, utbildningschef i Upplands-Bro kommun där barnskötaren är anställd.

Visste ytterst lite

Barnskötaren polisanmäldes i september förra året sedan en mamma vänt sig till förskolan med en berättelse från dottern som tidigare gått där. Föräldrarna på förskolan informerades och någon dag senare skrev kommunen på sin hemsida att en förskoleanställd utreddes för brott.

– För många vårdnadshavare var det svårt att acceptera att vi inte visste mer. Vi hade ju bara fått en berättelse från en förälder som gjorde att vi misstänkte brott, säger Kaj Söder.

Upprörda och ledsna

Föräldrarna ville veta allt. Men polisutredarna och åklagaren ville att barn och föräldrar skulle veta så lite som möjligt för att eventuellt nya berättelser från barn skulle vara opåverkade av den första.

– Vissa föräldrar var väldigt arga och upprörda över att inte få information. Andra var arga över att det här kunnat hända. Några grät öppet på föräldramöten för att de tyckte att det var så hemskt att inte veta vad deras barn varit med om, säger Kaj Söder.

Familjebehandlare, skolpsykologer och stödpersoner kopplades in, stödmaterial togs fram och flera möten hölls med föräldrarna på förskolan.

Ville vet mer

Minst en gång i veckan uppdaterade kommunen hemsidan med ny information eller med sådant som kunde fungera som hjälp och stöd, eller leda vidare till mer hjälp och stöd.

Den återkommande kritiken var ändå hela tiden densamma: Föräldrarna ville veta mer.

Åklagaren i målet, Åsa Andersson, förstår föräldrarnas frustration, men säger att förundersökningssekretess gäller i alla mål.

– Men framkommer det att något visst barn blivit utsatt tar polisen givetvis kontakt med föräldrarna, säger hon.

Dom faller fredagen den 19 februari i Attunda tingsrätt.