Orust kommun måste få bukt på problemen vid Henåns skola, annars riskerar den att få betala vite på 600 000 kronor. Skolinspektionen kritiserar i sitt beslut bland annat att elever inte får det stöd de behöver för att klara skolarbetet, och att det är stökigt och otryggt på skolan.

Henåns skola har 225 elever i årskurs 7–9.

Nyligen fick Orust kommun kritik och viteshot för brister i vuxenutbildningen.