Fakta: Ericsson

Ericsson-koncernen hade vid utgången av årets andra kvartal totalt 116 507 anställda, varav 16 190 eller 14 procent i Sverige.

För drygt tio år uppgick antalet Ericsson-jobb i Sverige till drygt 21 000, vilket utgjorde omkring 40 procent av koncernens totala arbetstillfällen runt om i världen.

Ericssons sparkade vd Hans Vestberg aviserade i somras att nya kraftiga sparprogram måste till. Företaget och de fackliga organisationernas förhandlar för närvarande om framtiden.

Källa: Ericsson, TT

I förra veckan väckte medieuppgifter om Ericssons sparplaner stor oro och uppståndelse. Uppgifterna är ännu obekräftade, men den mest omtalade var att bolaget skulle överväga att lägga ner all tillverkning i Sverige. Det skulle i första hand slå mot Borås och Kumla, där de enda två kvarvarande storskaliga tillverkningsenheterna ligger.

Sprider oro

Men i regeringskansliet finns en oro över att Ericsson, genom att inte vara tydligt om framtid, strategi och utveckling, bidrar till att måla upp en bild av att bolaget är på väg att lämna Sverige. Det skulle kunna få till följd att andra stora företag också tänker om vad gäller investeringar och framtidssatsningar här.

– Alla väntar vi väl på tydliga besked. Det jag som näringsminister förväntar mig är att man tar ansvar för sina anställda, men jag är också väldigt nyfiken på hur Ericsson ser på Sverige för jag ser gärna att mycket av den utveckling som behöver ske mot 5G-teknik ska ske i Sverige, säger Damberg.

– Vi är långt framme (i Sverige) på det här området och det är viktigt för svensk konkurrenskraft.

Fört diskussioner

TT: Men har inte Ericsson talat om för dig hur de ser på framtiden i Sverige?

– Jag har fört interna diskussioner med Ericsson men det är inget jag redovisar utåt.

Damberg säger att han ser Ericsson som en "viktig partner" när det gäller regeringens samverkansprogram för smart industri och digitalisering, en satsning som regeringen vill växla upp. I det sammanhanget är Ericsson och det övriga klustret inom informations- och kommunikationsteknik avgörande delar.