Vattnet i byn Lindesnäs söder om Vansbro är otjänligt och invånarna uppmanas att hämta dricksvatten från en uppställd tank under minst en vecka.

– Vi har fått koliforma bakterier. De är vanligt förekommande, men i för höga halter är den inte trevlig. Man kan få magsjukeliknande symptom, säger Roger Lundkvist, produktionschef på Dala vatten och Avfall till TT.

Nivåerna är relativt låga men ligger över gränsvärdet. Ingen har insjuknat av vattnet som med största sannolikhet har utsatts av vatteninträngning från mark kring de grävda brunnarna.

– Vi förser boende med vatten från tankvagnar och klorerar brunnar och ledningsnät och under nästa vecka tas nya prover för att se om åtgärderna har avsedd effekt, säger Roger Lundkvist.

Vattnet kan trots bakterierna användas till både mat och dryck om det kokas först.

I Lindesnäs bor ett 50-tal personer.