Fakta: Regelbunden tillsyn

Skolinspektionen granskar all skolverksamhet vart tredje år.

Vid en så kallad regelbunden tillsyn granskar Skolinspektionen att lagar, regler och läroplaner följs i landets skolverksamhet.

Skolinspektionens mål är att bidra till alla barns och elevers lika rätt till god utbildning i en trygg miljö.

Samtliga huvudmän granskas – alltså allt från kommunala skolor till utbildningsföretag och andra organisationer som driver skolverksamhet.

Under en tillsyn granskas all skolverksamhet som huvudmannen ansvarar för, till exempel förskola, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, grund- och gymnasiesärskola, vuxenutbildning, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet.

Skolinspektionen prioriterar besök på skolor där en hög andel elever riskerar att inte få den utbildning de har rätt till.

Källa: Skolinspektionen

Skolan surrar av rykten när TT är på besök och elevernas berättelser går isär om bakgrunden till konflikten mellan 15-åringen som knivdödades och den 14-åring som nu är omhändertagen av sociala myndigheter.

– Det finns oerhört mycket uppgifter och rykten, säger lokalpolischef Pär Cederholm.

Polisbilar står parkerade utanför skolan och väktare håller uppsikt över entrédörrarna. Inne i skolan hörs många av eleverna av polis. Fjortonåringen kommer också att förhöras mer, men polisen avvaktar.

– Han mår naturligtvis mycket dåligt.

Fler och fler ljus

På den öppna planen utanför skolan tänds fler och fler ljus och runt dem ligger små nallar, lappar med minnesord och blommor. "Our best friend forever" står det på ett rosa papper med ett stort hjärta i mitten, ritat av en elev. Ett gäng tjejer är samlade runtomkring. De säger att de är chockade.

– Många har varit väldigt ledsna och gråtit.

De tycker inte att deras skola är ovanligt stökig. Visst, ibland är det bråk mellan elever, men inte mer än på andra skolor. Och de har aldrig sett någon bära kniv på skolan.

– När jag hörde talas om Trollhättan tänkte jag att något sådant aldrig skulle kunna hända här. Varför just här? Det hade nog kunnat hända var som helst.

Men svaren i Skolinspektionens enkät gjorde att Göingeskolan stack ut i den risk- och väsentlighetsanalys som alltid görs inför tillsyn av skolor. Anledningen: Enkätsvar som visar att det kan finnas problem med studiemiljön och tryggheten. En tillsyn var inplanerad och nu görs ett besök redan på onsdagen.

Vårdnadshavare, elever och pedagogisk personal svarade på enkäten i höstas.

– Man har svarat mer negativt kring studiemiljön och trygghet, och det är orsaken till att vi behöver besöka den här skolan, säger Lotta Kårlind, enhetschef på Skolinspektionen, till TT och jämför med enkätsvaren från andra skolor.

"Oroväckande bild"

Vid förra tillsynen som blev färdig 2012 fanns inte denna "oroväckande bild", enligt Kårlind. Men att enkäten vittnar om problem med studiemiljö och otrygghet är inget som rektor Robert Dirksen håller med om. Han beskriver skolan som lugn och trevlig.

TT: Din bild av skolan är att man inte har haft problem med otrygghet och studiemiljön?

– Absolut.

Den 14-årige pojkens pappa säger till Aftonbladet att pojken var mobbad i skolan innan händelsen. Han fick enligt pappan uppsöka sjukhus efter en misshandel före jullovet, och en mobilfilm från händelsen spreds bland eleverna.

– Jag ringde till skolan och berättade att han mådde dåligt, men de gjorde inget, säger han till tidningen.