– Tanken är att socialtjänsten ska komma in på ett tidigt stadium för att helt förebygga den här typen av situationer.

Säger Katarina Munier om händelsen i Norrköping.

Fakta: Orosanmälningar

I lagen står det att alla som får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa bör anmäla det till socialtjänsten. Inom vissa yrken förekommer anmälningsskyldighet, vilket innebär att personal inom till exempel skola eller sjukvård måste göra en anmälan direkt om de tror att barn far illa.

Källa: Socialstyrelsen

Det var i torsdags som en kvinna lämnade en bebis i famnen på en annan kvinna i Migrationsverkets lokaler i Norrköping. Hon förklarade att hon skulle besöka toaletten, men kom aldrig tillbaka.

Socialtjänsten har nu tagit hand om barnet men har tystnadsplikt i enskilda ärenden. Däremot kan de svara generellt om vad som kan hända med barn som akut hamnar i dess omsorg.

– Jourfamilj, en form av familjehem som finns standby när det händer akuta saker, säger Åsa Karlsson, verksamhetschef vid socialtjänsten i Norrköping.

Ovanligt i Sverige

Att barn lämnas bort är enligt Katarina Munier, barnsamordnare vid Socialstyrelsen, väldigt ovanligt i Sverige.

– Det är sällan vi hör att spädbarn lämnas över till myndigheter eller till andra inrättningar i samhället.

I Sverige finns ett system som bygger på att de som i sitt arbete kommer i kontakt med barn och familjer ska göra en orosanmälning till socialtjänsten om de misstänker att barn far illa. Det systemet tror Katarina Munier är en av anledningarna till att det är ovanligt att barn lämnas bort i Sverige.

– Det finns också en uppmaning till allmänheten om att de bör kontakta socialtjänsten om man får reda på något som tyder på att barn far illa eller riskerar att fara illa. Tanken är att socialtjänsten ska komma in på ett tidigt stadium för att kunna förebygga den här typen av situationer, säger hon.

Inget liknande fall

Ragnhild Ekelund är enhetschef vid socialjouren i Göteborg och har under sina sex år där aldrig hört talas om något fall som liknar det i Norrköping.

– Vi har ett otroligt bra skyddsnät i Sverige, säger hon.

Det övergivna barnet i Norrköping lämnades med en lapp, skriven på franska: "Ta hand om mig och mina syskon". Några andra övergivna barn har dock inte hittats.