Det fartyg som på nyårsafton uppenbarade sig i Gullbranna naturreservat strax söder om Halmstad är troligen inte medeltida, enligt en första besiktning.

– Vi har inga säkra dateringar än men bedömer att det rör sig om 1800-tal. Det var något slags fraktskuta för regional sjöfart, säger marinarkeolog Staffan von Arbin som dykt runt fyndet vars svartnade bogspant blivit en sevärdhet i trakten.

I en analys skriver von Arbin att fartyget, kanske en jakt, slup eller galeas, troligtvis förlist och att dess osedvanligt kraftiga spantning, av varierande dimensioner, "förvånar".

Om fartyget visar sig yngre än från 1850 – inom ett par veckor väntas besked till länsstyrelsen – får vem som helst bärga från vraket, så länge polisanmälan görs.