Förra veckan sökte 10 201 personer asyl i Sverige. Det är det högsta antalet asylsökande på sju dagar hittills, enligt Migrationsverket.

Personer från Afghanistan är den klart största gruppen. 4 333 afghaner har sökt asyl i Sverige de senaste dagarna. Från Syrien kom 2 719 asylsökande personer.

2 827 av de asylsökande var ensamkommande barn. Merparten av dem kommer från Afghanistan.