Över 700 000 människor har hittills i år korsat Medelhavet för att fly till Europa, enligt FN:s flyktingorgan UNHCR. Den pågående flyktingkrisen är den värsta sedan andra världskriget.

Över 562 000 personer, de flesta på flykt från länder som Irak, Syrien och Afghanistan, har nått Greklands kust medan omkring 140 000 tagit sig till Italien. Färden över Medelhavet är farlig och sker ofta i överlastade gummibåtar.