Så här många varnades eller stängdes av under 2015:

Stockholms universitet: 85 studenter.

Södertörns högskola: 38 studenter.

Blekinge tekniska högskola: 10 studenter.

Chalmers: 19 studenter.

Försvarshögskolan: 3 studenter.

Gymnastik- och idrottshögskolan: 2 studenter.

Göteborgs Universitet: 34 studenter.

Handelshögskolan: 15 studenter.

Högskolan i Borås: 35  studenter.

Högskolan Dalarna: 30 studenter.

Högskolan i Gävle: 7 studenter.

Högskolan i Halmstad: 8 studenter.

Högskolan Kristianstad: 13 studenter.

Högskolan Skövde: 18 studenter.

Högskolan Väst: 19 studenter.

Jönköping University: 52 studenter.

Karolinska Institutet: 38 studenter.

Karlstads universitet: 33 studenter.

Kungliga tekniska högskolan: 31 studenter.

Linköpings universitet: 49 studenter.

Linnéuniversitet: 41 studenter.

Luleå tekniska universitet: 24 studenter.

Lunds universitet: 58 studenter.

Malmö högskola: 54 studenter.

Mittuniversitet: 12 studenter.

Mälardalens högskola: 45 studenter.

Sveriges Lantbruksuniversitet: 2 studenter.

Umeå universitet: 35 studenter.

Uppsala universitet: 35 studenter.

Örebro Universitet: 35 studenter.

Allt fler studenter på de svenska universiteten fuskar. Det visar en sammanställning som Nyhetsbyrån Siren gjort på Universitetskanslersämbetets siffror.

– Sedan vi började med rapporterna 2001 så har plagiering alltid varit den vanligaste orsaken till att man blir avstängd eller varnad. Det finns ingen annan kategori som kommer i närheten av det. Om man tittar på 800 avstängda eller varnade studenter så beror minst 500 av dem på plagiering, säger Pontus Kyrk, verksjurist på universitetskanslersämbetet.

LÄS MER: "Josefine, 31, fuskade omedvetet – stängdes av från universitetet"

Fusk på salstentor förekommer också alltid bland orsakerna till avstängning och Pontus Kyrk säger att man därför är hårdare numera med att studenter inte får ha med sig telefonen in till salen.

Under 2015 blev 880 studenter avstängda eller varnade på grund av fusk. Det går att jämföra med 773 stycken under 2014. 

– De största orsakerna till att antalet oftast ökar är att medvetenheten också ökar. Och de åtgärder man vidtagit gör att man fångar många fler bovar än man gjorde tidigare. På 80- och 90-talet fanns inte internet i samma utsträckning heller och nu finns det ju enorma mängder material på nätet. 

LÄS MER: "Polisbevakning för att stoppa fusket i Kina"

Pontus Kyrk säger att ungefär 60 procent av alla studerande är kvinnor och 40 procent är män. 

– Under 2014 var det första gången som kvinnor varnades fler gånger än män. Men tittar man på hur det ser ut i andelarna så är det fortfarande fler män än kvinnor som åkt dit för fusk, men gappet minskar.

Åker man fast för fusk riskerar man att bli avstängd i upp till sex månader.