Det är 15 procent av den vuxna befolkningen, eller 1,3 miljoner, som har fått in någon form av elak kod i datorn det senaste året. 5 procent har förlorat pengar genom någon form av bedrägerier – till exempel nätfiske – och 2 procent har blivit av med kontokortsuppgifter, enligt SCB:s årliga undersökning "IT bland individer".

– När det gäller datavirus tror jag siffran egentligen är högre. Tidigare förstörde datavirusen datorn, men det gör inte skadlig kod i dag. Jag tror att det är ett jättestort antal som är drabbade utan att veta om det, säger Christoffer Callender, expert på säkerhetsföretaget Intel Security.

Nästan hälften av svenskarna håller igen på den personliga informationen när de är inne på sociala nätverk.

– Det tycker jag är bra och inte bara ur säkerhetssynpunkt, för att man kan bli av med uppgifterna. Man bör tänka till både en och två gånger innan man lägger ut personlig information. Allt finns kvar för alltid och det gäller till exempel ens politiska åsikter som kan förändras över tid, säger Christoffer Callender.