Fakta: Två parallella protester

Initiativet till att uttrycka sitt missnöje via brev kommer inte från förbundet utan från en enskild polis.

Ett parallellt initiativ som tagits av enskilda är att i protest parkera polisbilar på torg och andra samlingsplatser för att prata med folk i väntan på att man larmas ut på jobb.

När löneförhandlingarna strandade den 23 oktober meddelade Polisförbundet att man förbereder organisationen för konflikt när de centrala avtalen går ut, vilket sker först i oktober 2016.

Den lägsta lönenivån inom polisen är 23 800 kronor. Polisförbundet har krävt en lägstalön på 25 000 kronor och en lägsta medellön efter fem år på 28 000 kronor.

De nyligen strandade löneförhandlingarna beskrivs av många som droppen som fick bägaren att rinna över. Men missnöjet som fått över tusen polisanställda att sätta tankar och känslor på pränt beror på mer än pengar. En Stockholmspolis i yttre tjänst ger sin personliga bild av situationen:

– På grund av den resursbrist som råder så använder arbetsgivaren poliserna som någon form av spelpjäser som flyttas omkring. Det innebär tidsförskjuten arbetstid rätt ofta och rätt mycket övertidsuttag, säger han till TT.

Privatlivet påverkas

Efter en snart 14 år lång anställning konstaterar Stockholmspolisen att hans liv utanför jobbet nu påverkas mer än tidigare.

– Man har planerat för hämtning och lämning på dagis och skola och sedan får man reda på att arbetstiden ändrats och då spricker allt.

– Planeraren försöker självklart lösa situationen så smärtfritt som möjligt men när antalet gubbar och gummor är begränsat så finns det inget annat sätt att lösa det än att peka med hela handen.

Lön och arbetsbörda

Peppe Larsson är polis i yttre tjänst i Göteborg, fackligt aktiv och aktiv i den allmänna debatten kring polisen.

– Antalet brev säger ju allt! Att så många skrivit till både rikspolischefen och höga politiker för att man får så lite gehör i sin egen organisation visar hur dålig förankring polisledningen har i den egna verksamheten, säger han till TT.

I de brev kolleger låtit honom läsa har återkommande frågor varit just en låg lön i kombination med en arbetsbelastning som uppfattas som alltför hög.

Stockholmspolisen som TT pratat med beskriver ett arbetspass i Stockholms problemområden nattetid:

– När något händer använder man all energi man har till att ta snabba beslut, prestera till 100 procent, göra allt juridiskt korrekt och samtidigt ge ett bra bemötande trots attityd, gap och skrik. Efteråt är man helt tömd på energi och går ner i en riktig svacka. Sedan, pang, så kommer nästa jobb igen och då är det bara att köra. Det sliter extremt mycket.

Rikspolischefen positiv

En tredje polis har TT mejlkontakt med. Han jobbar mot grov organiserad brottslighet och jobbar inte ute i uniform. "Jag tror inte att jag är representativ för den stora massan som jobbar på gatan", skriver han och mejlar sedan en personlig problembeskrivning som är så lång att den täcker flera A4-sidor.

Hans kritik gäller bland annat att värdefull kompetens gått förlorad i den nya organisationen, att ledningen inte lyssnar på personalen och så det här med lönen:

"Villkoren för dem som jobbar treskift är nu så dåliga att man inte har möjlighet att klara sig ekonomiskt på sin lön. Det är svårt om inte omöjligt att få lån till bostad om inte den andra parten har ett yrke med högre lön. Skaffa barn är på gränsen till ekonomisk ruin. Samtidigt har vi en chef som är Sveriges högst betalde myndighetschef".

Rikspolischef Dan Eliasson ger på tisdagen bara en skriftlig kommentar:

"Mängden brev visar på ett stort engagemang i polisarbetet och det ser arbetsgivaren som positivt. Polismyndighetens ledning behöver nu få möjlighet att läsa brev, reflektera och återkomma med svar".