Iran och de sex länder som samlats till avslutande förhandlingar i Wien om Irans omtvistade kärnenergiprogram står långt ifrån varandra, enligt USA:s utrikesminister John Kerry. Kerry anlände samtidigt som Irans chefsförhandlare Abbas Araqshi lämnade ett liknande bud: Parterna har inte lyckats komma närmare varandra i de viktigaste frågorna och det är oklart om det kommer att ske, sade Araqhi till tv-kanalen al-Alam.

Förutom USA och Iran deltar Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Ryssland och Kina i samtalen. Syftet är att få Iran att avstå från delar av sitt nukleära program som befaras kunna användas till tillverkning av kärnvapen. Den 20 juli har på förhand satts som deadline för förhandlingarna, men det är oklart om denna kan hållas.