I år ser den globala medeltemperaturen ut att för första gången nå en grad över förindustriella nivåer, enligt brittiska vädertjänsten Met Office.

Data från januari till september visar på en medeltemperatur på 1,02 grader Celsius högre än under åren 1850–1900. Felmarginalen är 0,11 grader.

Vi är på väg in i "outforskad terräng", enligt Stephen Belcher på vädertjänsten.

– Detta är en viktig markör när världen fortsätter att värmas upp på grund av människans påverkan.

Väderfenomenet El Niño har påverkat resultatet. Enligt Met Office är det inte säkert att medeltemperaturen kommer ligga på den här nivån varje år från och med nu. Men det kommer att ske oftare och med tiden bli norm.