Det har varit brist på en del vacciner inom barnvaccinationsprogrammet. Men snart får vaccinförrådet påfyllning. En leverans om 100 000 doser kommer i mitten av november, meddelar Sveriges kommuner och landsting.

Vaccinet skyddar bland annat mot kikhosta och stelkramp och ges till fem- och sexåringar, skriver Folkhälsomyndigheten på sin webbplats.