All Pågatågstrafik på sträckorna Hässleholm–Markaryd samt Kristianstad–Hässleholm ställs in i dag. Orsaken är fordonsbrist på grund av verkstadskontroll uppger Trafikverket. Bussar ersätter på den förstnämnda sträckan, medan resande mellan Kristianstad och Hässleholm hänvisas till Öresundstågen.

Även övriga sträckor kommer att drabbas av inställda avgångar, och tågen kör med mindre antal vagnar än vanligt.