Fakta: Ovanligt fall

Händelsen i Ragunda kommun i Jämtland, där en 33-årig pappa enligt åklagaren försökt att döda sitt barn genom att slänga det från hög höjd är mycket ovanligt.

När det gäller dödligt våld mot personer under 15 år drabbar det ungefär fem barn per år.

Ju yngre barnet är desto vanligare att det är mamman som är gärningsperson, enligt Brottsförebyggande rådet (Brå).

Brottet sker vanligtvis i hemmiljö.

Psykisk sjukdom hos gärningspersonen är vanligare vid den här typen av brott jämfört mot vid andra former av dödligt våld, enligt Brå.

Det elva månader gamla barnet som kastades ner i kraftverksdammen i Jämtland fick livshotande skador men överlevde.

Fakta: Rättspsykiatrisk undersökning

Omkring 550 personer genomgår varje år en rättspsykiatrisk undersökning (RPU), som genomförs av rättspsykiatriker, psykolog, forensisk socialutredare och vårdpersonal i ett team och tar fyra veckor i de fall den misstänkte sitter häktad.

Över 95 procent av dem som genomgår en RPU bedöms ha någon form av psykisk störning. Men bara i knappt hälften av fallen anses denna störning som så allvarlig att rekommendationen blir rättspsykiatrisk vård.

Begreppet allvarlig psykisk störning är snarare juridiskt än medicinskt. Det innefattar i första hand psykotiska tillstånd, depressioner med självmordsrisk och starkt tvångsmässiga beteenden.

Källa: Rättsmedicinalverket

Enligt åklagaren släppte den 33-årige pappan medvetet sitt barn ner på betongen i kraftverksdammen i Ragunda kommun i Jämtland. Det blev ett fall på omkring 15 meter och den lilla flickan fick livshotande skador.

Pappan nekar

Pappans version av det inträffade har i förhören varit att han inte alls ville skada barnet utan att han var ute efter att ta sitt eget liv. I förhör har både 33-åringen själv och barnets mamma berättat att han började må psykiskt dåligt redan 2013 och att han blivit beroende av mediciner och tidigare fått en medicinpsykos.

Kort före händelsen vid dammen den 14 augusti larmade flera grannar polisen om att 33-åringen var aggressiv och "galen", men ingen ingrep fysiskt eftersom hans storlek i kombination med hans tillstånd gjorde att han uppfattades som farlig. Det fanns också en rädsla för att man skulle förvärra situationen för barnet genom att ingripa.

"Man skulle behövt vara många, starka människor för att kunna övermanna honom", har ett vittne sagt i förhör.

Barnet var borta

Mammans försök att ta barnet ut 33-åringens armar slutade med att hon misshandlades och knuffades till marken. Väl vid dammen kunde hon inget göra för att hindra pappan från att klättra upp med barnet på ett staket. Mamman tittade bort en sekund och när hon såg upp igen var barnet borta.

Trots det höga fallet och tidigare livshotande skador har det lilla barnet återhämtat sig så pass bra att det nu försöker att både lära sig att krypa och gå, berättade mamman under rättegången, enligt Östersunds-Posten.

Dom kommer att meddelas av Östersunds tingsrätt först när resultatet av den rättspsykiatriska undersökningen är klar.