Fakta: EU:s omfördelning av asylsökande

EU-länderna enades i höstas om att omfördela 160 000 asylsökande som anlänt till Grekland och Italien under den upptrappade flyktingkrisen. Flera länder röstade dock emot förslaget och hittills har bara drygt en promille av de asylsökande verkligen skickats vidare.

Så här är läget just nu:

00#0000000Landfrån Italienfrån GreklandtotaltFrankrike137362499Finland148149297Portugal123140263Nederländerna50142192Tyskland203757Belgien292049Sverige39-39Spanien182038Rumänien62935Schweiz34-34Slovenien62834Malta151732Luxemburg-3030Lettland12122Estland-1919Cypern6612Irland-1010Litauen-66Bulgarien-44Tjeckien-44Totalt6321 0441 676

Kroatien, Polen, Slovakien, Ungern och Österrike har ännu inte tagit emot någon av de omfördelade. Schweiz har liksom Norge, Island och Liechtenstein erbjudits att frivilligt delta i systemet. Danmark och Storbritannien har i sin tur undantag från EU:s rätts- och inrikessamarbete och har valt att inte delta i fördelningen. Sverige har preliminärt beviljats anstånd med mottagandet i ett år.

Källa: EU-kommissionen, 25 maj

Den ledamot som ansvarat för frågan, Ska Keller från De gröna i Tyskland, ville visserligen säga nej till Sverige, men blev snabbt nedröstad av kollegorna.

I stället ställde sig en klar majoritet av ledamöterna, 396 mot 190 (och 50 nedlagda), på torsdagen bakom EU-kommissionens förslag att låta Sverige tills vidare stå utanför systemet.

– Sverige ska fortsätta vara ett land som tar emot människor på flykt. Sverige ska fortsätta vara en fristad för människor som behöver stöd. Men det är dags att andra länder också tar sin del av ansvaret, sade svenska ledamoten Anna Maria Corazza Bildt (M) efter beslutet.

Enligt Europaportalen röstade merparten av de svenska ledamöterna för förslaget. Mot röstade dock SD:s Kristina Winberg och Peter Lundgren, Malin Björk (V) och Soraya Post (FI) – samt även de två närvarande miljöpartisterna Linnéa Engström och Bodil Valero.

Frågan går nu vidare för att formellt avgöras av EU-länderna.

I praktiken blir dock betydelsen närmast minimal. Hittills har omfördelningen av upp till 160 000 asylsökande som anlänt till Grekland och Italien gått ytterst långsamt.