I omröstningen i den italienska deputeradekammaren, parlamentets underhus, fick Renzi stöd av 369 ledamöter, medan 193 röstade emot. Omröstningen sågs som det sista hindret för regeringen att få igenom lagen om samkönade äktenskap. Frågan har länge splittrat Italien och Renzi valde slutligen att pressa parlamentet genom att utlysa en förtroendeomröstning.

I februari röstades förslaget igenom i senaten men ett ja krävs även i underhuset för att lagen ska bli verklighet. Men den klara majoriteten vid förtroendeomröstningen tyder på att deputeradekammaren godkänner lagen senare under onsdagen.

Lagen skulle bland annat innebära att de som ingår i partnerskap kan få ta varandras efternamn och ärva varandras pensionsbesparingar. Men den står sig slätt i jämförelse med många andra EU-länders lagar om rättigheter för samkönade. Förslaget har också fått kritik för att rätt att adoptera en partners barn inte finns med.

Italien är det sista landet i Västeuropa som inte ger samkönade par ett juridiskt erkännande.