En patient inom hemsjukvården i Svenljunga kommun blev magsjuk, men fick inte den medicin som var specifikt ordinerad mot magsjuka. Det ledde till att patienten avled.

Kommunen har utrett händelsen och gör nu en lex Maria-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, (IVO), skriver Borås Tidning.

Utredningen visar att personalen varken skrev eller läste ordentligt i patientens journal, och att kommunikationen även i övrigt varit bristfällig. Nu planeras utbildning, bland annat om äldre människors sårbarhet vid magsjuka och om ansvar för dokumentation, uppger Svenljunga kommun.