DE TRE VÄRST SKULDSATTA

De här har störst skuld till sjukvården:

1. Kvinna född 1969.
Låtit bli att betala patientavgifter för 115 686 kronor. Med ränta och inkassokostnader är hon skyldig Västra Götalandsregionen 125 302 kronor.

2. Man, född 1963. Har inte betalat patientavgifter på 77 881 kronor. Är skyldig totalt 110 676 kronor, med ränta och inkassokostnader.

3. Kvinna, född 1954. Har låtit bli att betala patientavgifter på 82 215 kronor. Med räntor och inkassokostnader är hennes skuld nu uppe i 107 561 kronor.

METRO

FAKTA

Patientavgift. Varje år fakturerar den offentliga vården i Västra Götaland patientavgifter för nära 300 miljoner kronor.
Miljoner saknas. Förra året saknades betalning för räkningar på drygt 38 miljoner kronor från patienter.
Inkasso. Totalt sände regionen vidare 85 000 ärenden till inkasso.

Tusentals patienter i Västra Götaland betalar inte för sig  när de besöker vårdcentralen eller ligger inne på sjukhus – varje år.

Just nu är drygt 46 000 patienter skyldiga regionen totalt 107 miljoner kronor. Av den summan är 92 miljoner kronor räkningar som inte har betalats, resten är räntor och inkassokostnader. Om patienterna betalat sina skulder till den offentliga sjukvården hade det räckt till kostnaderna för 250 sjuksköterskors löner i ett år.

– Det är mycket pengar. En hel del personer återkommer hos oss. Men vi nekar inte vård för att de har skuld, säger Anders Kindberg, sektionschef på Västra Götalands avdelning för patientfakturor.

Västra Götalandsregionen sänder också allt fler patienter som inte har gjort rätt för sig till inkasso. Hittills i år har 58 700 ärenden sänds vidare, det är 1 500 fler än vid motsvarande tidpunkt förra året och 2 400 fler än året före.

Men enligt Anders Kindberg beror inte det på en hårdare policy, utan på att avdelningen har fått fler uppdrag att fakturera. Samtidigt som det är fler patienter som väljer att betala med faktura, i stället för kontant.