Fakta: EU:s uppgörelse med Turkiet

Flyktingar som tar sig till Grekland men inte söker asyl där ska kvarhållas och sedan återföras till Turkiet. EU ska ta emot en annan flykting som är i Turkiet för varje flykting som återförs.

EU har satt upp en ram på 72 000 syriska flyktingar, men den kan komma att ses över.

Turkiet får 30 miljarder kronor av EU för att bygga upp sin flyktingmottagning. Turkiet får ytterligare 30 miljarder kronor till slutet av 2018 om de tidigare pengarna inte räcker till och om Turkiet använt de pengarna på rätt sätt.

I överenskommelsen ingår även viseringslättnader för turkiska medborgare och påskyndade förhandlingar om EU-medlemskap.

Över en miljon migranter kom till Europa över Egeiska havet förra året. Hittills i år har 150 000 personer kommit den vägen.

Källa: EU och TT:s arkiv

Den östortodoxa kristendomens ekumeniske ledare understryker i en intervju att kristna har en moralisk plikt att visa gästfrihet mot främlingar. Han lyfter fram befolkningen på den grekiska ön Lesbos som en förebild för andra européer. Öbornas öppenhet och generositet, trots egna svårigheter och umbäranden, ser patriarken som inspirerande enligt den italienska tidningen l Messaggero.

Starkt budskap

Just till Lesbos styr Bartholomeus kosan i morgon i sällskap av en annan av kristenhetens superstjärnor: påven Franciskus. Tillsammans ska de visa sitt stöd för människor som flytt från sina hem och över havet från Turkiet. Patriarken säger att deras besök sänder ett "starkt budskap i alla riktningar".

– Denna fråga får mig att tänka på Paulus brev till hebreerna (Hebreerbrevet) i vilket han påminner oss om att inte glömma gästfrihet, eftersom de som erbjuder den ibland har varit värdar för änglar utan att känna till det, säger Bartholomeus till tidningen.

Patriarken ser gästfrihet som ett konkret exempel på att visa kärlek för vår nästa; den väg han anser att alla kristna bör vandra utmed under livet.

– Det är i denna anda alla med inflytande måste arbeta i under denna historiska tid och som flyktingkrisen utvecklar sig, säger han till tidningen.

Allvarlig identitetskris

Bartholomeus ansluter sig till påvens åsikt att åtskillnaden mellan ekonomiska migranter och asylsökande är konstgjord.

– Globaliseringen av världsekonomin har skapat en allvarlig identitetskris i vår samtida värld, hunger och misär på många håll på vår planet, och det är en förolämpning mot 'Honom', säger patriarken med syftning på Gud.

Patriarken anser att göra åtskillnad på vissa grupper människor för att det ska vara till fördel för andra inte speglar Guds önskan, och att "vi i stället måste skapa nya och rättvisa ekonomiska system".

De religiösa ledarnas besök till Lesbos görs efter en kontroversiell uppgörelse förra månaden som syftar till att människor som anländer till de grekiska öarna utan att lämna in en asylansökan snabbt ska skickas tillbaka till Turkiet.