Fakta: EU och djurhälsan

Den nya djurhälsolagen innebär att otaliga tidigare EU-regler samlas på ett och samma ställe. Tanken är att enklare och klarare regler ska göra det lättare för både myndigheter och djurhållare att bekämpa sjukdomar.

Bönder, djurägare och personer som handlar med djur blir skyldiga att tillämpa principer om god djurhållning och återhållsam användning av veterinärmedicinska läkemedel.

EU-kommissionen får ansvar för att övervaka användningen av antibiotika i EU och får rätt att vidta brådskande åtgärder för att ta itu med sjukdomar som kan utgöra en "betydande risk" för folkhälsan och lantbruket.

Professionella sällskapsdjurhållare och försäljare ska registrera sig.

Djurhälsolagen ska ta mer hänsyn till hur djuren mår, samtidigt som kampen mot sjukdomar ska förbättras. Arbetet med lagen var bland det sista som Marit Paulsen ägnade sig åt innan hon i höstas lämnade över sitt mandat i EU-parlamentet till partikollegan Jasenko Selimovic (L).

"Självklart är jag jätteglad. . .. Tre års hårt lagstiftningsarbete i Europaparlamentet tillsammans med min kompetenta personal har burit frukt och når äntligen målsnöret. Det gör min pensionärstillvaro vid husvagnen i Spanien ännu mer njutbar", skriver Paulsen i ett uttalande.

Även Selimovic – som avslutat arbetet – är nöjd.

"Djurhälsolagen är den första europeiska lagen som slår fast sambandet mellan djuromsorgen, djurhälsan och folkhälsan. Därmed kommer den att tvinga fram en ansvarsfull användning av veterinärläkemedel och framför allt av antibiotika", skriver Selimovic.

Han hoppas nu att tisdagens omröstning också ska följas av ett ja i parlamentet på torsdag till nya regler om användningen av antibiotika.

"Då har vi gjort en hel del när det gäller antibiotikaresistens", skriver Selimovic.