Oscar Romero sköts 1980 till döds av en högerextremistisk grupp medan han firade mässan i ett sjukhuskapell i huvudstaden San Salvador. Romero hade tagit ställning för de fattiga och förtryckta i landet, något som väckte ilska hos högern och hos konservativa katoliker i El Salvador.

Franciskus fördömde angreppen på Romero när han på fredagen tog emot en delegation från kyrkan i El Salvador. Påven sade att Romeros martyrskap inleddes redan före mordet på grund av förföljelsen han utsattes för och att det fortsatte efter mordet på honom, "därför att det inte räckte att han var död".

– Han svärtades ner, förtalades och drogs i smutsen, sade Franciskus.

Romero saligförklarades i maj i år, något som många konservativa katoliker motsatt sig länge. Saligförklaring är ett steg på väg mot att bli ett helgon.

Mordet på ärkebiskopen bidrog till att driva El Salvador in i ett blodigt inbördeskrig som rasade fram till 1992.