Påven Fransciskus lovar att hitta lösningar på frågan om det prästerliga celibatet inom katolska kyrkan. I en intervju med italienska La Repubblica får påven frågan om präster i framtiden kan komma att få gifta sig. Han påpekar då att präster i vissa kyrkor i öst får gifta sig under Vatikanens överinseende, och att celibatet infördes 900 år efter "Vår Herres död".

– Det är helt klart ett problem men det är inget större sådant. Det behövs tid men det finns lösningar och jag kommer att hitta dem, säger han.