Fakta: EU:s uppgörelse med Turkiet

Flyktingar som tar sig till Grekland men inte söker asyl där ska kvarhållas och sedan återföras till Turkiet. EU ska ta emot en annan flykting som är i Turkiet för varje flykting som återförs.

EU har satt upp en ram på 72 000 syriska flyktingar, men den kan komma att ses över.

Turkiet får 30 miljarder kronor av EU för att bygga upp sin flyktingmottagning. Turkiet får ytterligare 30 miljarder kronor till slutet av 2018 om de tidigare pengarna inte räcker till och om Turkiet använt de pengarna på rätt sätt.

I överenskommelsen ingår även viseringslättnader för turkiska medborgare och påskyndade förhandlingar om EU-medlemskap.

Över en miljon migranter kom till Europa över Egeiska havet förra året. Hittills i år har 150 000 personer kommit den vägen.

Källa: EU och TT:s arkiv

Religionshistorikern Christer Hedin vid Stockholms universitet ser påvens åtgärd som bra reklam för ett alltmer PR-medvetet Vatikanen. Men han menar att det också kan handla om att undvika fokus på de betydligt mer kontroversiella frågorna som rör homosexuella, aborter och skilsmässor.

– För att slippa ta itu med de viktiga familjefrågorna, som berör många fler särskilt i Latinamerika där många katoliker bor, så gör han insatser på sådana här områden som inte är kontroversiella. För vem kan säga något emot att man hjälper nödlidande människor? säger Hedin till TT.

"Vi är alla flyktingar"

Franciskus landade i förmiddags på den grekiska ön dit han rest för att visa sitt stöd för de hundratusentals migranter som kommit till Europa de senaste åren.

– Vi är alla flyktingar, sade påven i ett tal i mottagningslägret Moria där över 3 000 migranter är inhysta. Flera av dem riskerar att bli deporterade till Turkiet, efter en kontroversiell överenskommelse som EU slöt med landet i mars.

Franciskus underströk att flyktingarna inte är ensamma i sin svåra situation och han manade världen att gemensamt visa medmänsklighet under flyktingkrisen.

– Ni är inte ensamma … förlora inte hoppet, sade påven till migranterna enligt AFP.

Får en fristad

Uppgiften om att påven skulle ta med sig ett antal flyktingar tillbaka till Vatikanen sipprade ut redan i förmiddags, och bekräftades under eftermiddagen av Vatikanen. Tre muslimska familjer från det krigshärjade Syrien, sammanlagt tolv personer, varav sex barn, får följa med på hemresan till katolska kyrkans stadsstat i Rom där de får en fristad.

Till att börja med får familjerna dock husrum av den katolska lekmannarörelsen Sant'Egidio, som har omfattande social verksamhet bland fattiga och sjuka på många håll i världen.