Fakta: Påve Franciskus

Jorge Mario Bergoglio, född i Buenos Aires den 17 december 1936. Blev påve i den romersk-katolska kyrkan 2014.

Franciskus är den förste påve som kommer från Latinamerika.

Bergoglio prästvigdes som jesuit 1969. Har bedrivit teologiska och filosofiska studier i Argentina, Spanien och Tyskland.

Han blev biskop i Buenos Aires 1992, ärkebiskop 1998 och kardinal 2001.

Källa: Nationalencyklopedin

I boken, som bygger på intervjuer gjorda av journalisten Andrea Tornielli och som refereras av The Telegraph, ger påven åter signaler om var han står i frågan om frånskildas och omgiftas rätt till nattvard.

Frågan splittrar kyrkan och har också påverkat påvens egen släkt. I boken nämner han att ett av hans syskonbarn gift sig med en frånskild man och talar om vikten av nåd. Senare i år väntas påven ta tydlig ställning i frågan om frånskildas rätt till fullt tillträde till kyrkogemenskapen.

Påven uttrycker också med större tydlighet än tidigare att homosexuella bör välkomnas till kyrkolivet, och att människor inte ska definieras utifrån sin sexualitet.

I boken beskriver påven sig själv som syndare, och tar upp den speciella relation som han har med fängelseinterner.

"Varje gång jag går genom fängelsegrindar för att fira mässa eller för ett besök så tänker jag alltid: Varför de och inte jag? Jag borde vara här. Jag förtjänar att vara här. Deras fall hade kunnat vara mitt", säger påven. Det framgår dock inte varför Franciskus tror att han skulle hamna i fängelse.