Den argentinske boskapsskötaren José Gabriel del Rosario Brochero, känd som "gaucho"-prästen, är en av de sju personer som påven Franciskus helgonförklarade i en kanoniseringsmässa på söndagen inför 70 000 på Petersplatsen i Vatikanen.

Rosario Brochero (1840–1914) led av spetälska, vilket inte hindrade honom att rida runt på en mula i provinsen Córdoba där han hjälpte fattiga och sjuka och byggde kyrkskolor.

Bland de övriga helgonen, vars porträtt hängde på Peterskyrkans kolonner, var en mexikansk pojke som dödades 1928 och en fransk lärare som mördades under franska revolutionen.