I debatten om den svenska skolan saknar Jonas Linderoth, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet, en diskussion om hur de senaste 20 årens reformer och pedagogiska idéer har bidragit till den svenska skolans förfall, skriver han på DN Debatt.

Reformer som kommunaliseringen, målstyrning och det fria skolvalet samt idéer om läraren som en 'guide som följer vid sidan' har bidragit till att sänka läraryrkets status och försämra skolresultaten, anser han.

En ursäkt från pedagogikforskare och andra som argumenterat för reformerna skulle väsentligt bidra till att höja läraryrkets status, skriver Linderoth, som samtidigt passar på att be om ursäkt för sitt bidrag till den rådande situationen.

Linderoth syftar på idéer om att lärare ska bidra till elevens självständiga lärande och locka fram elevernas naturliga motivation, i motsats till att vara en lärare som förklarar och instruerar.

Forskare konstaterar i dag att undervisningsformer som ger eleverna för mycket ansvar står i motsats till det som klassas som framgångsrika pedagogiska metoder, skriver Linderoth.