Fakta: Går inte bota

Pedofili är en sexuell avvikelse som innebär ett varaktigt sexuellt intresse för barn.

Personen med pedofili dras ofta till barn med en viss ålder eller utseende. Störningen i sig går knappast att bota, men i behandling av sexbrottsförövare försöker man systematiskt påverka tankar som stöder sexbrott och sexuell upptagenhet.

Sexuella övergrepp mot barn inom familjen är betydligt vanligare än övergrepp av en okänd förövare.

Källa: Nationalencyklopedin, med flera

Fakta: Nationell hjälplinje

I Sverige finns en nationell hjälplinje för dem som upplever att de har en oönskad sexualitet eller att de förlorat kontrollen över sin sexualitet. Linjen heter Preventell.

En studie kring dem som kontaktat linjen visade att:

25 procent gjort det för att de fann det sexuellt tändande med minderåriga.

25 procent kände impulser att utöva sexuellt våld eller tvång.

14 procent sade sig ha ett "livslångt" pornografibruk.

Numret till hjälplinjen är: 020-66 77 88.

Källa: Centrum för andrologi och sexualmedicin, Karolinska universitetssjukhuset

För första gången hoppas svenska forskare kunna genomföra en klinisk studie med hjälp av gräsrotsfinansiering. Förhoppningen är att testa om ett preparat som normalt används vid prostatacancer kan förhindra pedofiler från att begå övergrepp mot barn.

– Det är en helt ny ansats. I stället för att komma in när skadan redan är skedd och barnet blivit utsatt för övergrepp, vill vi testa om det går att förhindra att det sker över huvud taget, säger forskaren bakom projektet, psykiatern Christoffer Rahm vid Karolinska institutet, till TT.

Lusten kvar

Substansen degarelix minskar nivåerna av det "manliga" könshormonet testosteron och det är i den akuta fasen, då risken för övergrepp är som störst, som patienterna ska behandlas.

Sedan 2012 finns en hjälptelefon på Karolinska universitetssjukhuset dit personer med "oönskad sexualitet" kan ringa. Hittills har runt 1 500 personer ringt in.

– Det visar att många vill ha hjälp. Men det här är inget preparat mot pedofili. Tändningsmönstret finns kvar, trots behandling. Det vi vill testa är om det går att påverka impulsen att begå övergrepp, säger Christoffer Rahm.

Hittills har en handfull av de 60 pedofiler som ska ingå i studien rekryterats. Cirka hälften får preparatet som en injektion, den andra hälften får koksaltlösning.

Unik finansiering

– Vår hypotes är att effekten kommer efter cirka två veckor och att den sitter i cirka tre månader, säger Christoffer Rahm.

Studien finansieras på ett för Sverige unikt sätt. Genom att vädja till allmänheten om pengar via den brittiska sajten Walacea, en sajt för gräsrotsfinansiering av forskning, hoppas Christoffer Rahm samla in motsvarande 38 000 pund, omkring 430 000 kronor.

– Jag har fått pengar från fyra stiftelser, bland annat Svenska sällskapet för medicinsk forskning, men det räcker inte. De här pengarna ska täcka kostnaderna för en forskningssjuksköterska, blodprover, läkemedlet, och så vidare.